Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy STYLIZACJE.TV, prowadzony pod stylizacje.tv  (dalej zwaną Witryną) przez PRO MEDIA Karolina Gołębiewska, z siedzibą: Al.Niepodległości 64/68 lok. 39, Warszawa 02-626 wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 146219188 , nr NIP 5213298279 , (dalej zwanego Sklepem Internetowym).

Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz podejmuje w tym celu wszelkie niezbędne działania określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922).

Sklep internetowy, zgodnie z wymogami prawa, zarejestrował zbiór (zbiory) danych osobowych w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Sklep internetowy nie przetwarza w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.

Sklep wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające informacje dotyczące korzystania przez Państwa z strony Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez Sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z stron naszego sklepu i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z serwisu Sklepu internetowego.

Sklep internetowy wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookies w następujących celach:

realizacji zamówienia przez Gości
analitycznych i optymalizacyjnych Sklepu internetowego
marketingowych

W każdym przypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z instrukcji pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

Oprócz plików cookies Sklep internetowy może również przetwarzać dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników naszego serwisu. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.

Jakie dane przetwarza Sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?

Sklep internetowy – w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji w sklepie będzie od Państwa za pośrednictwem strony internetowej oraz innych form komunikacji zbierał następujące dane osobowe:

1) nazwisko i imię,
2) adres rozliczeniowy,
3) adres dostawy,
4) adres poczty elektronicznej,
5) numer telefonu,

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach serwisu naszego Sklepu internetowego. Ponadto, sklep internetowy może zbierać od użytkowników następujące
informacje:

data urodzenia, w celu np. przygotowania dedykowanych ofert, wygenerowania jednorazowych kuponów rabatowych z okazji urodzin

Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody i jest konieczne wyłącznie dla realizacji wskazanych powyżej celów. Podkreślamy, że nie muszą Państwo podawać tych danych, jeżeli nie chcą Państwo korzystać z wskazanych powyżej możliwości.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o korzystanie z ustawień w ramach swojego konta w Sklepie internetowym lub z adresu: promedia01@packfully.pl

Marketing Sklepu Internetowego

O ile wyraziliście Państwo na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych towarów dostępnych w stylizacje.tv. Z newslettera można zrezygnować w każdej chwili Zgoda może być również poprzez przesłanie nam oświadczenia na poniższy adres: promedia01@packfully.pl

Udostępnienie informacji

W celu realizacji umowy Sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane następującym podmiotom:

Polska Korporacja Wydawców i Dystrybutorów Sp. z o.o.
(dawniej: Polska Korporacja Wydawców i Dystrybutorów Dudkiewicz i Sp. J.)
ul. Jana Kazimierza 62, 01-248 Warszawa
NIP 5222682646, Regon 015470814, KRS 0000703817
DialCom24 Sp. z o.o.
60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15
NIP 781-173-38-52, REGON 634509164
Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł
PayPro SA
60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15
NIP 779-236-98-87, REGON 301345068
Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł
PROMO Tomasz Woźniakowski – PACKFULLY
ul.Grocholicka 2a, 05-090 Raszyn
NIP 118-185-04-63, REGON 146060204

W przypadku, gdy chcą Państwo cofnąć wyrażoną w tym zakresie zgodę, prosimy o przesłanie takiej informacji
na adres promedia01@packfully.pl

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest PRO MEDIA Karolina Gołębiewska, z siedzibą: Al.Niepodległości 64/68 lok. 39, Warszawa 02-626 wpisaną/wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 146219188 , nr NIP 5213298279 .

Środki techniczne i Państwa obowiązki

Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich.

Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów oraz połączeń z naszą stroną internetową w celu ochrony Państwa danych, w szczególności bezpieczne szyfrowane połączenie w obrębie Sklepu internetowego oraz serwery zabezpieczające.

Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności swój login i hasło do Państwa konta w serwisie Sklepu internetowego i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że Sklep internetowy nigdy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania w serwisie Sklepu internetowego lub w przypadku procedury przypomnienia / resetu hasła. W celu
uniemożliwienia korzystania z Państwa konta osobom nieuprawnionym, prosimy o wylogowanie się po zakończeniu korzystania z serwisu Sklepu internetowego.

W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?

W ramach Państwa konta w naszym Sklepie internetowym mają Państwo możliwość podglądu i edycji swoich danych, w każdym czasie, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomną Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy skorzystać z mechanizmu odzyskiwania / resetu hasła lub o kontakt pod adresem: promedia01@packfully.pl

Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania ich zmiany, zablokowania lub usunięcia, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Mają Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: promedia01@packfully.pl

Inne strony internetowe

W ramach serwisu naszego Sklepu internetowego mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od naszego serwisu Sklepu internetowego i nie są w żaden sposób nadzorowane przez nas. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą Państwo zadawać pod adresem: promedia01@packfully.pl